Teenused

Meie teenused

Haldusteenus

Halduri teenus
KÜ juhatuse liige/esimees
Asjaajamine, suhtlus erinevate ametiasutustega
Remondi ja ehitusega seotud asjaajamine, pakkumiste koostamine
Näitude kogumine ja edastamine

Raamatupidamine

Kuluarvete jaotamine korterite vahel ja arvete väljastamine korteriomanikele
KÜ raamatupidamine ja aruandlus
Laekumiste administreerimine

Kodukoristus pärnus

Kodukoristust pakume nii ühekordse teenusena, kui ka lepingu alusel
Külaliskorterites on võimalik lisaks tavapärasele koristusele

Majahoidja ja trepikojakoristus pärnus

Kojameheteenust on võimalik tellida lepingu alusel regulaarteenusena ja vastavalt vajadusele ühekordse teenusena.

Avariitööd pärnus ja pärnusmaal

Avariitööd 24h, tehnohoole
Külmunud torustike lahti sulatamine(tarbevesi/kanalisatsioon) ja ummistuste kõrvaldamine

Maja ja hoovi korrashoid Pärnus

Vihmaveerennide ja katuste puhastus tõstetehnikaga
Jääpurikate tõrje ja katuse puhastus lumest